O Stowarzyszeniu

Cele SRK przestawione zostały w treści Statutu. Zapraszamy również do zapoznania się z Długofalową Strategią Rewitalizacji Kultury na lata 2010-2013. » 

Działalność

Jak Stowarzyszenie realizuje swoje cele? » 

Program Struktury Kultury na plus

Celem Programu Struktury Kultury na plus jest podnoszenie jakości zarządzania instytucjami kultury. W ramach Programu ogranizujemy szereg inicjatyw. » 

Projekty

Projekt "Certyfikacja Miara Jakości Trzeciego Sektora" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 5.4.2 „Rozwój Dialogu Obywatelskiego”" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. » 

Kontakt

Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury
33-100 Tarnow
ul. Paderewskiego 6
tel. 14 6210660
fax. 14 6210665
stowarzyszenie@rewitalizacjakultury.pl » 

Dobre Praktyki

Prezentujemy najlepsze naszym zdaniem praktyki z obszaru rewitalizacji oraz inwestycji infrastrukturalnych. »